УВАГА!

Максимальна вага побутового сміття, що може викинути один замовник, користуючись послугою виконавця - 10 кілограмів на день!

Загальні Положення

Відповідно до статей 633, 638, 641 Цивільного кодексу України, цей договір є публічним договором, і у разі прийняття (акцепту) викладених нижче умов будь-яка дієздатна фізична або юридична особа (Користувач) зобов 'язується виконувати умови цього договору, доповнень і додатків до нього.

Адміністрація Додатку залишає за собою право вносити зміни в Оферту (у тому числі в опис послуг, тарифів, порядку оплати) та / або відкликати Оферту у будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення змін, такі зміни набувають чинності з моменту розміщення оновленої редакції оферти в Додатку відповідно до положень п. 1.2. даної оферти, якщо інше не зазначено в оферті.

Всі договори про надання послуг та / або виконанні робіт укладаються безпосередньо між користувачами (виконавцем і замовником). Таким чином, Адміністрація Додатку не є учасником (стороною) таких договорів, а тільки надає комунікаційну платформу. Права та обов'язки користувачів визначаються чинним законодавством України.

В цьому договорі наведені терміни використовуються в наступних значеннях:

  • Користувач Додатку (далі також – «Користувач») – будь-яка особа, яка у встановленому правилами користування Додатком (публічним договором) порядку пройшла реєстрацію в Додатку.
  • Виконавець – Користувач Додатку, який пройшов спеціальну реєстрацію в Додатку у якості Виконавця і представляє в Додатку певні свої послуги або роботи, зокрема, але не виключно побутового характеру, в тому числі і винесення сміття на умовах, передбачених правилами користування Додатком (публічним договором).
  • Замовник – Користувач Додатку, який замовляє для себе надання певних послуг або виконання певних робіт за допомогою технічних можливостей сервісів Додатку.
  • Адміністрація Додатку – зареєстрований у встановленому чинним законодавством України

Предмет договору

Акцептом (моментом повного підтвердження та беззастережного прийняття всіх умов договору - оферти, її додатків, правил, доповнень, які є його невід 'ємними частинами, є момент будь-якої взаємодії користувача з Додатком у тому числі, але не виключно: реєстрація в Додатку, внесення та / або поповнення особистого рахунку, фактичне користування сервісами Додатку.

Факт здійснення будь-якої взаємодії з Додатком означає, що користувач ознайомлений, розуміє і беззастережно приймає умови цього договору - оферти в повному обсязі без застережень і обмежень.

Місцем укладення цього договору сторони визнають місцезнаходження Адміністрації Додатку.

Адміністрація Додатку має право залучати третіх осіб (субпідрядників) для надання користувачам всіх або частини послуг із використання та / або доступу до Додатку.

Користувачі, що зареєструвалися в додатку можуть користуватися всіма його інформаційно-комунікативними функціями, зокрема, але не виключно замовляти будь-які з доступних у відповідних розділах Додатку послуги/роботи, що пропонуються Виконавцями, належним чином зареєстрованими в Додатку, в тому числі і послуги з винесення сміття.

Адміністрація Додатку за допомогою програмних технічних можливостей Додатку сприяє в організації та забезпеченні для зареєстрованих користувачів, які оплатили за послугу з винесення сміття згідно з тарифним планом Додатку, регулярного винесення сміття шляхом надання інформаційних послуг з посередництва між таким Користувачем, що виступає у якості Замовника, і іншим Користувачем, що виступає у якості Виконавця. Змістом такої послуги є надання Замовнику інформації щодо осіб, які надають послуги з винесення сміття і сприяння у забезпеченні укладення між ними відповідного договору на винесення сміття у формі та порядку, передбачених чинним законодавством України.

Оплативши за описані вище інформаційні послуги, Замовник отримує можливість замовити винесення сміття (не більше 10 кг виключно побутових відходів) не частіше 2 разів упродовж часового інтервалу з 07:00 до 11:00 в понеділок, вівторок, середу, четвер, п’ятницю і суботу.

При цьому Замовник несе повну відповідальність за самостійне сортування сміття і розміщення пакетів або іншої відповідної тари зі сміттям, яка дає об’єктивну змогу здійснити його винесення до сміттєвого баку або іншого відведеного для таких потреб місця. Також Замовник несе повну відповідальність за будь-які можливі конфліктні ситуації із сусідами щодо виставленого в безпосередній близькості від його дверей сміття.

Адміністрація Додатку не несе відповідальності за будь-які дії Виконавців, що здійснюють винесення сміття та за шкоду, яка може бути завдана з їх вини іншим користувачам Додатку.

Адміністрація Додатку не несе відповідальності за зберігання, утилізацію та інші дії і процеси, пов’язані з обігом, використанням і знищенням або переробкою сміття. Виконавці, що здійснюють винесення сміття, забезпечують виключно його перенесення до контейнеру або іншого відведеного для цих потреб місця.

Адміністрація Додатку не несе жодної відповідальності за укладення або неукладення договору між Замовником і Виконавцем.

Виконавець є представником Замовника у питаннях, що стосуються винесення сміття, і має повне право здійснювати винесення сміття на умовах, передбачених положеннями цього договору, в сміттєві контейнери або інші відведені для цього місця в районі проживання Замовника.

Адміністрація Додатку не несе жодної відповідальності за укладення або неукладення договору між Замовником і місцевими сміттєзбиральними компаніями.

Порядок надання та використання сервісів Додатку.

Сервіси надаються Адміністрацією Додатку тільки для користувачів.

Особа, яка бажає стати користувачем, зобов 'язана пройти процедуру реєстрації у відповідному розділі Додатку. При реєстрації користувач зобов 'язується надати в реєстраційній формі (анкеті) достовірну, повну і точну інформацію про себе та забезпечувати її актуальність та повноту. У разі виявлення Адміністрацією Додатку недостовірної інформації, яку розмістив користувач, Адміністрація Додатку має право скасувати таку реєстрацію та / або призупинити її та / або припинити надання доступу до сервісів Додатку і надання послуг з використання сервісів і / або витребувати додаткові документи для перевірки такої, розміщеної користувачем інформації.

З моменту реєстрації в Додатку користувач дає згоду і погоджується на обробку Адміністрацією Додатку персональних даних користувача, вказаних ним при реєстрації, (збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, уточнення, використання та поширення, реалізація, передача, знеособлення, знищення) в цілях забезпечення можливості надання сервісів, а також в цілях інформаційного обслуговування користувача.

Користувач погоджується з тим, що дії, вчинені в Додатку після реєстрації користувача, визнаються діями користувача.

Користувач несе повну відповідальність за збереження конфіденційності його облікового запису (у тому числі логіна та Пароля) і за діяльність, яка відбувається з його обліковим записом.

Користувач не має права передавати, уступати, продавати, передавати в користування і т. п. свої логін та Пароль для доступу до сервісів Додатку третім особам без згоди Адміністрації Додатку. У разі передачі логіна та Пароля будь-якій третій особі, вся відповідальність за дії такого третьої особи несе користувач.

Реєструючись, користувач погоджується на отримання інформаційних повідомлень на вказану при реєстрації адресу електронної пошти та / або номер мобільного телефону. Адміністрація Додатку зобов 'язується не передавати адресу електронної пошти або номер мобільного телефону користувача третім особам без згоди користувача (за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України).

Адміністрація Додатку не гарантує доступність Додатку і сервісів цілодобово. Адміністрація Додатку має право в будь-який момент відмовити будь-якому користувачеві у використанні сервісів при порушенні ним цього договору.

Забороняється розміщення будь-яким чином в Додатку інформації та завантаження файлів, які:

порушують чинне законодавство України;

містять спам, схеми фінансових "пірамід";

є незаконними, шкідливими, загрозливими, такими, що ображають моральність, наклепницькими, такими, що порушують авторські права або інші права інтелектуальної власності третіх осіб, які пропагують ненависть і / або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, соціальною ознаками;

містять посилання на інтернет-ресурси, що належать користувачам або третім особам;

містять контактні дані користувача (номер телефону, акаунти соціальних мереж або сервісів миттєвих повідомлень);

порушують права третіх осіб.

Адміністрація Додатку має право ознайомлення з історією особистих повідомлень і в будь-який момент вилучити особисте повідомлення, що не відповідае вимогам цього договору.

Користувач зобов 'язується:

Не вживати ніяких дій, які можуть призвести до непропорційно великого навантаження на інфраструктуру Додатку;

Не використовувати автоматичні програми для отримання доступу до Додатку без письмового дозволу Адміністрації Додатку;

Не копіювати, не відтворювати, не змінювати, не поширювати і не представляти громадськості будь-яку інформацію, що міститься в Додатку (Крім відомостей, наданих самим користувачем) без попереднього письмового дозволу Адміністрації Додатку;

Не перешкоджати і не намагатися перешкоджати роботі та іншої діяльності в Додатку; а також не перешкоджати дії автоматичних систем або процесів, а також інших заходів, з метою перешкодити або обмежити доступ до Додатку;

Права та обов 'язки Адміністрації Додатку

Адміністрація Додатку зобов 'язується забезпечити можливість отримання користувачем сервісів в порядку, визначеному цим Договором.

Користувачі погоджуються з тим, що Адміністрація Додатку залишає за собою право на свій власний розсуд змінювати або вилучати будь-яку публіковану в додатку інформацію, призупиняти, обмежувати або припиняти доступ користувача до сервісів Додатку в будь-який час з будь-якої причини за умови направлення відповідного письмового повідомлення користувачеві.

Адміністрація Додатку має право змінювати умови цього договору тому числі порядок оплати і тарифи сервісів. Інформація про такі зміни публікується Адміністрацією Додатку безпосередньо в додатку та / або у інформаційній розсилці. Продовження користування Додатком користувачем після будь-яких змін договору означає його згоду з такими змінами та / або доповненнями.

Адміністрація Додатку має право розміщувати рекламну та / або іншу інформацію в будь-якому розділі Додатку без узгодження з користувачем.

У разі порушення користувачем умов цього договору, Адміністрація Додатку має право призупиняти, обмежувати або припиняти доступ такого користувача до будь-якого з сервісів Додатку в односторонньому порядку в будь-який час, не несучи відповідальності за будь-який шкоду, яку може бути заподіяно користувачеві такими діями.

Адміністрація Додатку має право здійснювати розсилки користувачам повідомлень, у тому числі електронних повідомлень на адреси електронної пошти користувача або БМБ повідомлень на номери мобільних телефонів користувача, що містять організаційно - технічну, інформаційну чи іншу інформацію про можливості сервісів Додатку.

Адміністрація Додатку зобов 'язується не використовувати облікові дані користувача, отримані при реєстрації в цілях, не передбачених цим Договором та додатками до нього і гарантує нерозголошення цих даних, за винятком випадків, коли розкриття такої інформації є обов' язком Адміністрації Додатку в силу законодавства України.

Адміністрація Додатку має право здійснювати модерацію всіх оголошень, пропозицій, зображень, відеоматеріалів та завдань.

Права та обов 'язки користувача:

Користувач зобов 'язується виконувати умови цього договору, і додатків до нього, а також оплачувати надані йому сервіси в порядку та на умовах, передбачених цим Договором.

Користувач зобов 'язується самостійно знайомитися з інформацією про умови надання йому сервісів Доадтку і їх вартості. Користувач зобов 'язується регулярно, але не рідше одного разу на тиждень, знайомитися в Додатку з інформацією, пов' язаною з наданням сервісів. Мовчання і продовження користування сервісом після відповідного повідомлення Адміністрацією Додатку в Додатку про зміну поточних умов цього договору, і інших змін розглядається як згоду користувача з внесеними змінами та доповненнями, якщо інше прямо не буде передбачено в таких змінених документах. Усі ризики, пов 'язані з настанням несприятливих наслідків, внаслідок недотримання користувачем вимог цього пункту, несе користувач.

Користувач зобов 'язується використовувати сервіси тільки в законних цілях, дотримуватися чинного законодавства України, а також не порушувати права та законні інтереси Адміністрації Додатку.

Користувач не має права вчиняти дій, які впливають на нормальну роботу порталу і є недобросовісним використанням . Користувач зобов 'язується не використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми та методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту будь-яких розділів Додатку.

Користувач зобов 'язується не здійснювати дій, спрямованих на отримання доступу до чужої особистого Кабінету, шляхом підбору логіна та пароля, злому або інших дій.

Користувач справжнім підтверджує, що він є повністю дієздатним.

Користувач гарантує, що володіє всіма правами на використання матеріалів (контенту), що розміщуються їм при створенні оголошення.

Замовники зобов 'язуються не розміщувати завдання, метою яких є:

- залучення користувачів, а також інших користувачів Додатку на сторонні ресурси, сайти або реєстрація користувачів, а також інших користувачів Додатку на таких ресурсах, сайтах;

реклама товарів, робіт і послуг, а також товарів, робіт і послуг, що належать третім особам;

накрутка або зміна статистики сайтів, числа підписників у соціальних мережах;

замовлення автоматичної або ручної розсилки запрошень і повідомлень користувачам соціальних мереж, емейл розсилок;

надання послуг з розповсюдження товарів замовника.

Виконавці зобов 'язується не розміщувати в Додатку оголошення та пропозиції, які:

порушують чинне законодавство України; містять спам, схеми фінансових "пірамід";

є незаконними, шкідливими, загрозливими, такими, що ображають моральність, наклепницькими, такими, що порушують авторські права або інші права інтелектуальної власності третіх осіб, пропагують ненависть і / або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, соціальною ознаками;

містять посилання на інтернет-ресурси, що належать користувачам або третім особам;

містять контактні дані виконавця або третіх осіб (номер телефону, акаунти соціальних мереж або сервісів миттєвих повідомлень); порушують права третіх осіб;

не мають відношення до обраної категорії послуг.

Замовник при виборі виконавця за допомогою використання сервісів Додатку усвідомлює і підтверджує, що:

Адміністрація Додатку і виконавці є абсолютно незалежними суб 'єктами, не вони чинять вплив на діяльність один одного;

Адміністрація Додатку не відповідає за відповідність законодавству України та очікуванням замовника здійснюваної виконавцем діяльності з виконання робіт, надання послуг для замовника;

Адміністрація Додатку не є стороною електронної угоди між виконавцем і замовником, предметом якої виступають роботи і / або послуги, що пропонуються виконавцями. Всі угоди між виконавцями і замовниками укладаються безпосередньо, Адміністрація Додатку не є учасниками таких угод, а лише надає комунікаційний майданчик для розміщення оголошень, пропозицій, завдань, а також надає можливість здійснити вибір замовником виконавця для надання / виконання послуг/робіт в певній категорії. Адміністрація Додатку не несе відповідальності за зміст переданої або одержуваної інформації та за шкоду, заподіяну в результаті використання користувачами результатів сервісів порталу.

Адміністрація Додатку не несе відповідальності за якість та терміни виконаних / наданих виконавцями робіт / послуг для замовника;

Адміністрація Додатку не несе відповідальності з виконання гарантійних зобов 'язань щодо виконаних / наданих виконавцями робіт / послуг для замовника;

Замовник зобов 'язується самостійно оформляти свої Договірні відносини з вибраними їм виконавцями (в тому числі: витребувати документи, що засвідчують особу виконавця при укладенні договорів; витребувати документи, що підтверджують кваліфікацію виконавця для виконання / надання відповідних робіт / послуг, а також інші, передбачені законодавством України документи, необхідні виконавцю для виконання / надання робіт/послуг відповідного виду; оформляти договору з виконавцем в письмовому вигляді і інші документи, що підтверджують, в тому числі, передачу виконавцю грошових коштів за виконані / надані роботи/послуги).

Виконавець усвідомлює і підтверджує, що при виборі його замовником за допомогою використання сервісів, які надаються Адміністрацією Додатку, в якості особи, яка виконує / надає для замовника певні роботи / послуги:

Адміністрація Додатку і замовник є абсолютно незалежними суб 'єктами, не вони чинять вплив на діяльність один одного;

Адміністрація Додатку не відповідає за виконання замовником Договірних зобов 'язань щодо виконавця, пов' язаних, зокрема, з оплатою виконаних / наданих ним робіт / послуг;

Адміністрація Додатку не є стороною електронної угоди між виконавцем і замовником, предметом якої виступають роботи і / або послуги, що пропонуються виконавцями. Всі угоди між виконавцями і замовниками укладаються безпосередньо, Адміністрація Додатку не є учасниками таких угод, а лише надає комунікаційний майданчик для розміщення оголошень, пропозицій, завдань, а також надає можливість здійснити вибір замовником виконавця для надання / виконання послуг/робіт в певній категорії. Адміністрація Додатку не несе відповідальності за зміст переданої або одержуваної інформації та за шкоду, заподіяну в результаті використання користувачами результатів сервісів порталу.

Виконавець зобов 'язується самостійно оформляти Договірні відносини з замовниками, які обрали виконавця в якості особи, яка буде виконувати / надавати певні роботи / послуги, в тому числі: витребувати документи, що засвідчують особу замовника при укладанні договорів; оформляти в письмовому вигляді договору з замовником і інші документи, що підтверджують, в тому числі, виконання / надання робіт/послуг).

Користувач повідомлений і погоджується з тим, що при розміщенні завдань, на кожному завданні вказано логотип (знак для товарів і послуг) Додатку, що обумовлено функціоналом надання сервісу.

Користувач має право направляти інформацію Адміністрації Додатку за фактами порушення іншими користувачами своїх зобов 'язань, що випливають з умов укладених між ними договорів, що регламентують виконання / надання работ/услуг, укладених з використанням наданих Адміністрацією Додатку сервісів.

Користувачам категорично забороняється публікація відгуків з метою маніпуляції рейтингом користувачів (замовників і виконавців) включаючи:

фіктивні позитивні відгуки, залишені представниками виконавців / замовників або третіми особами з метою маніпуляцій з рейтингом користувачів;

фіктивні негативні відгуки, залишені користувачами конкуруючих виконавців або третіми особами з метою заниження рейтингу.

При виявленні Адміністрацією Додатку такі відгуки будуть приховані / видалені. Адміністрація Додатку залишає за собою право застосовувати штрафні санкції до користувачів, причетним до фальсифікації відгуків.

З користувачів може встановити інші права і нести інші обов 'язки, встановлені цим Договором та чинним законодавством України.

Відповідальність. Обмеження відповідальності

Адміністрація Додатку не несе відповідальність за будь-які помилки, упущення, переривання, дефекти і затримки в обробці або передачі даних, збої в лініях зв 'язку, знищення будь-якого обладнання, неправомірний доступ третіх осіб до Додатку, які стали причиною обмеження доступу користувача до сервісів. Адміністрація Додатку не відповідає за будь-які технічні збої чи інші проблеми будь-яких телефонних мереж або служб, комп 'ютерних систем, серверів або провайдерів, комп' ютерного або телефонної обладнання, програмного забезпечення, збоїв сервісів електронної пошти або скриптів з технічних причин, за нормальні функціювання та доступність окремих сегментів мережі Інтернет та мереж операторів електрозв 'язку, задіяних при здійсненні доступу користувача до сервісів.

Адміністрація Додатку не відповідає за відповідність сервісу цілком або його частин очікуванням користувача, безпомилкову і безперебійну роботу сервісу, припинення доступу користувача до сервісу, а також за збереження логіна та пароля користувача, що забезпечують доступ до сервісів, з причин, пов 'язаних з технічними збоями апаратного або програмного забезпечення Додатку, і не відшкодовує користувачеві будь-які пов' язані з цим збитки.

При порушенні користувачами умов цього договору, і / або норм чинного законодавства України, Адміністрація Додатку залишає за собою право обмежити доступ користувача до сервісів Додатку на тимчасовій основі, а у випадку грубого та / або неодноразового (понад двічі) порушення умов цього договору відмовити в доступі до сервісів на постійній основі.

Адміністрація Додатку не несе відповідальності перед користувачем за обмеження доступу до сервісів, за припинення доступу до сервісів, якщо ці обмеження і припинення з 'явилися слідством обставин непереборної сили, які виникли після укладення цього договору і на наступ яких сторони не мали можливість зробити впливу, включаючи, але не обмежуючись, наступним: війна, заколоти, страйки, саботаж, ембарго, пожежі, повені, стихійні лиха, погіршення радіоелектронної або радіологічної обстановки, вибухи, дії або бездіяльність уряду України або іншої країни, акти державних органів та / або органів місцевого самоврядування, внесення змін до законодавства України, аварії на мережах загального користування, зміни умов доступу до лінійно кабельним спорудам зв 'язку.

Адміністрація Додатку не несе відповідальність перед користувачем чи будь-якими третіми особами за будь-які прямі і / або непрямі збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, понесені у зв 'язку з використанням їм сервісів, чи неможливості його використання, або несанкціонованого доступу до комунікацій користувача третіх осіб.

Адміністрація Додатку не несе відповідальності за будь-які пошкодження електронних пристроїв користувача чи іншої особи, будь-якого іншого обладнання або програмному забезпечення, викликані або пов 'язані із використанням користувачем сервісів.

Адміністрація Додатку не несе відповідальність перед користувачем чи будь-якими третіми особами за: утримання і законність, достовірність інформації, яка використовується / одержується користувачем при використанні сервісів;

якість робіт / послуг, наданих виконавцем замовнику, виконання їх в термін;

виконання гарантійних зобов 'язань перед замовниками щодо виконаних / наданих виконавцями робіт / послуг;

відповідність здійснюваної виконавцями діяльності з виконання / надання работ/услуг замовникам до законодавства України;

виконання замовниками своїх зобов 'язань по оплаті виконаних / наданих ним виконавцями робіт / послуг.

У разі пред'явлення третіми особами, у тому числі іншим користувачем, претензій до Адміністрації Додатку, пов'язаних з використанням користувачем сервісів Додатку, користувач зобов'язується своїми силами та за власний рахунок урегулювати зазначені претензії з третіми особами, захистивши Адміністрацію Додатку від можливих збитків та спорів, або виступити на боці Адміністрації Додатку в таких спорах, а також відшкодувати збитки Адміністрації Додатку (включаючи судові витрати), завдані їй у зв'язку з претензіями і позовами, пов'язаними з розміщенням матеріалів та / або діяльністю користувача в Додатку.

Адміністрація Додатку не буде нести відповідальності за будь-які витрати або збиток що виникли у замовників або виконавців , прямо або опосередковано в результаті виконання / надання виконавцями робіт / послуг для замовників. Адміністрація Додатку ні за яких обставин не несе відповідальності перед замовниками, виконавцями, або третіми особами, за будь-які непрямі збитки, в тому числі упущену вигоду. Відповідальність Адміністрації Додатку обмежується прямими документально підтвердженими збитками, що виникли в результаті дії або бездіяльності Адміністрації Додатку у розмірі, що не перевищує вартість наданих сервісів окремо взятому користувачеві.

Адміністрація Додатку не контролює якість та терміни виконуваних / таких, що надаються виконавцями робіт / послуг, запропонованих ними за допомогою розміщення відповідної інформації в Додатку. Внаслідок цього користувач приймає умову, відповідно до якого всі роботи і послуги, що пропонуються через Додаток виконавцями, надаються ними під свою самостійну відповідальність, і надання даних робіт і послуг ніяк не пов 'язано з діяльністю Адміністрації Додатку. Замовник приймає на себе повну відповідальність та ризики за надання робіт і послуг, пропонованих виконавцями за допомогою розміщення відповідної інформації в додатку. Виконавець приймає на себе повну відповідальність та ризики за оплату замовниками виконаних робіт та послуг виконавцями.

Адміністрація Додатку залишає за собою право видаляти або блокувати доступ до інформації, розміщеної користувачем без попередження, у разі:

отримання обов 'язкових до виконання рішень компетентних державних органів України;

вимог суб’єктів (та / або уповноважених представників суб’єктів) прав інтелектуальної власності, в т. ч., але не обмежуючись, авторських та / або суміжних прав, прав на знаки для товарів і послуг тощо, про припинення порушень його прав користувачем в Додатку;

іншого порушення прав чи законних інтересів інших користувачів Додатку, юридичних і фізичних осіб за їх вмотивованим зверненням;

виявлення інформації, яка заборонена до розміщення в Додатку або не відповідає Правилам надання сервісів у відповідності з цим Договором та / або чинним законодавством України.

Інтелектуальна власність

Програм, даних, торгових марок (знаків для товарів і послуг), об'єктів інтелектуальної власності у тому числі об'єктів авторського права, і інших об'єктів, використовуваних в Додатку, є інтелектуальною власністю його законних правовласників і охороняється законодавством про інтелектуальну Сукупність власність України, а також відповідними міжнародно-правовими договорами та конвенціями. Будь-яке використання елементів, символіки, текстів, графічних зображень, програм та інших об 'єктів, що входять до складу сервісу, окрім прямо дозволеного в даному договорі, без дозволу Адміністрації Додатку або іншого законного правовласника є незаконним і може послужити причиною для судового розгляду та притягнення порушників до цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності згідно із чинним законодавством України.

Листування сторін. Сповіщення.

Листування між Сторонами з приводу виконання цього договору ведеться по електронній пошті, через адреси, зазначені користувачами при реєстрації.

Користувач і Адміністрація Додатку погодилися, що документи, пов 'язані з виконанням цього договору, передані з використанням електронної пошти, мають юридичну силу.

Користувач і Адміністрація Додатку зобов 'язується своєчасно перевіряти кореспонденцію, що надходить на адреси електронної пошти.

Порядок вирішення спорів

Користувач і Адміністрація Додатку погоджуються, що всі суперечки і розбіжності, які можуть виникнути з цього договору або у зв 'язку з ним, будуть вирішуватися шляхом переговорів.

У разі, якщо згоди не буде досягнуто, всі суперечки з приводу виконання цього договору дозволяються в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України за місцем знаходження Адміністрації Додатку.

У разі виникнення спорів між замовником і виконавцем, пов 'язаних з виконанням / наданням виконавцем робіт / послуг замовнику або їх оплатою, дані суперечки вирішуються самостійно між замовником і виконавцем без залучення Адміністрації Додатку.

Порядок внесення змін і доповнень в договір та прикінцеві Положення.

Зміни та / або доповнення в договір вносяться в односторонньому порядку за рішенням Адміністрації Додатку. Датою набуття чинності змін і / або доповнень до цього договором є дата опублікування даних змін та / або доповнень в додатку, якщо Адміністрацією Додатку не зазначено інше.

У разі незгоди користувача з внесеними змінами та / або доповненнями до цим договором, користувач має право розірвати цей договір шляхом повідомлення Адміністрації Додатку про відмову користувача від подальшого використання сервісів Додатку, а також про незгоду з внесеними змінами та / або доповненнями або про неприєднання до нової редакції договору або про відмову дотримуватися його умов.

Сторони домовляються, що мовчання (відсутність письмових повідомлень про розірвання договору, або про незгоду з окремими положеннями договору, в тому числі зі зміною тарифів), а також продовження використання сервісів Додатку, визнаються згодою і приєднанням сторони до нової редакції договору чи до редакції договору з урахуванням внесених змін та / або доповнень.

Усі питання щодо укладення, виконання, зміни та припинення даного договору, а також відносини між Адміністрацією Додатку та користувачем, що не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством

Якщо з тих чи інших причин які-небудь із умов цього договору будуть визнані недійсними, це не чинить впливу на дійсність решти умов договору.